/

 

 

An dieser Stelle möchten wir unsere Deckrüden vorstellen!


D-JCh VDH 2014 LJS 2014 D-JCh 2015 LS 2015 D-Ch VDH 2016 

Bambino-Prinz von der Rambrücker Mühle

Rostock Jugendsieger 2014

IDS Mechelen 2018 BOB

 


 


LJS 16 D-JCh VDH 16 D-JCh 17 WUT-JCh 17 LJS 17  

LJS 17 LJS 17 JJS DTK 2017 LS 18 DCh 18 DCh VDH 18 BCh 18 BS 18 CIE 19 CoC 20

Daks-Veg-As Roberto Mateos

Alpenjugendsieger 2017

Frühjarssieger 2017

Saarlandjugendsieger 2017

2x Golden Trophy Winner 2017

Alpensieger D 2017

Alpensieger D 2018

2x Golden Trophy Winner 2018

Alpensieger CH 2018


IDS Eindhoven 2017 BOB, BIG-2

Landessieger Baden 2017 BIS

IDS Dortmund 2017 BOB, BIG-2

IDS Neunkirchen 2017 BOB

IDS Liège 2017 BOB

IDS Mechelen 2017 BOB

IDS Nürnberg 2018 BOB

IDS Neumünster BOB, BIG-1

IDS Liège 2018 BOB

IDS La Louvrière 2018 BOB

BS Dortmund 2018 BOB

Crufts 2019 very highly commended


Leistungszeichen: BHP 1 Sfk

Braunträger! Merle-Gen getestet!


Züchter: Svetlana Baranova-Stockmann, St. Petersburg

 

 

Dyke von der Rambrücker Mühle

Leistungszeichen: BHP-G Sfk WaT SchwhK

Formwert: V (I)

Besitzerin: Dagmar Rudolph


 

EJS 17 LJS 17 AJTW 17 DJCh 17 LJS 17 DJCh VDH 17 JJS DTK 17 KJS 17 WUT JCh 17 NL-J Ch 17 LS 17 GJW 17 WJW FCI 17  LS 18 KS 18 JS 18 CH SKG 18 DCh 18 DCh VDH 18 LS 19 ES 19 KS A 19 NL CH19 FCI EW 19 ATW 19 GW 19 BS 19 CoC 19

Hector von der Rambrücker Mühle

Frühjahrsjugendsieger 2017

Golden Winner 2018

Alpensieger CH 2018

Herbstsieger 2018


IDS Hannover 2017 BOB

IDS Maastricht 2017 BOB

IDS Liège 2018 BOB

IDS Gießen 2018 BOB

IDS Leipzig 2018 BOB BIG-3

IDS Tulln 2018 BOB BIG-1

IDS Genf 2018 BOB BIG-3

IDS Dortmund 2018 BOB

IDS Graz 2019 BOB BIG-1

IDS Martini Dog Show 2019 BOB

IDS Salzburg 2019 BOB BIG-4

FCI EW Wels 2019 BOB

ATW Hannover 2019 BOB

GW Leipzig 2019 BOB

BS Dortmund 2019 BOB BIG-1

Leistungszeichen: Sfk, BHP 1, Wa.T.

Formwert: V (I) KöV

Besitzerin: Andrea Meller

 

 

 

   LJS 18  DJCh VDH18 DJCh 18 WUT JCh 18 LJS 19 

Michelangelo von der Rambrücker Mühle 

IDS Neumünster 2019 BOB BIG-3

IDS Erfurt 2019 BOB

IDS Hannover 2019 BOB

Leistungszeichen: Wa.T. SchwhK BHP1

Formwert: V (I) KöV

Besitzerin: Andrea Meller

 

  GJW19 LJS19 DJCh VDH19 WUT JCh19 DJCh DTK 19

Orthos von der Rambrücker Mühle 

IDS Hude-Wüsting 2019 Best Junior 

GW Leipzig 2019 Best Junior

IDS Leuven Best Junior, BOB BIG-IV


Merle-Gen getestet! 

LJS20

Daks-Veg-As Vincenzo de Vega 

Leistungszeichen: Wa.T.

Merle-Gen getestet!

Züchter: Svetlana Baranova-Stockmann, St. Petersburg